Om IFC-Validator

IFC-Validatorn tillhandahåller en automatisk informationskontroll av IFC-filer. Tjänsten är webbaserad och inga installationer behövs. Du kan validera att samtliga filer följer projektets eller beställarens kravställning.

Det här får du

Fastighetsägare

 • Blir involverade i ett tidigt skede
 • Ser att filerna uppfyller dina krav 
 • Får en effektivare mottagningskontroll av IFC-filer
 • Ser att IFC-filerna har rätt kvalitet
 • Behöver inga förkunskaper
 • Behöver inte installera någon ny programvara

Projektledare

 • Får tydlig uppföljning
 • Blir involverad i hela processen
 • Ser att IFC-filerna uppfyller projektets krav 
 • Kan följa upp att projektet når uppsatta mål
 • Får bättre förståelse för filernas kvalitet och informationsinnehåll
 • Får en lägre kostnad för projektet

Entreprenör

 • Får koll på att du har rätt information vid rätt tidpunkt 
 • Får ett stöd för din kalkylering
 • Får ökad tillförlighet
 • Får färre oväntade fel

Konsulter inom samhällsbyggnad

 • Får en tjänst för egenkontroller
 • Kan arbeta mer effektivt